Υπενθύμιση κωδικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΕΤΕ

 

Σας ενημερώνουμε ότι εντός των ημερών θα ανακοινωθούν  διευκρινίσεις ανά θεματική ενότητα/κατηγορία ερωτημάτων των ενδιαφερομένων.