Υπενθύμιση κωδικού
Παράταση της ημερομηνίας ενεργοποίησης της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας.

Έπειτα από σχετική απόφαση του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ, δίνεται παράταση της προθεσμίας ενεργοποίησης των επιταγών εισόδου έως και τις 30.06.2016.

 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2016