Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση προς τους Συμβούλους Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Σύζευξης

Επισημάνουμε ότι, απαγορεύεται αυστηρώς να διεξαχθούν συναντήσεις συμβουλευτικής και σύζευξης, σε χώρους παρόχων κατάρτισης. 

Σας ευχαριστούμε,   

Συνδικαιούχοι ΙΝΣΕΤΕ – ΕΕΔΕ

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016