Υπενθύμιση κωδικού
Aνακοίνωση για την ανάρτηση της Tριμερούς Σύμβασης και του Κώδικα Δεοντολογίας

Αγαπητοί Πάροχοι.

 Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στη ιστοσελίδα http://insete-training.gr/article.php?id=81 αλλά και στη σελίδα των παρόχων, η Τριμερής Σύμβαση και ο Κώδικας Δεοντολογίας, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση.