Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση προς τους ωφελούμενους

Ενημερώνουμε τους ωφελούμενους της Πράξης «Επιταγή εισόδου για Nέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» για τα ακόλουθα:

Ο διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου της πιστοποίησης, βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία καθιστούν τις διαδικασίες εξαιρετικά χρονοβόρες, με την πρώτη φάση του διαγωνισμού να αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Ιουλίου 2016.

Το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ προετοίμασε, απέστειλε και ζήτησε την έγκριση της προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού για την πιστοποίηση προσόντων των ωφελούμενων, από τις αρμόδιες αρχές, τον Οκτώβριο του 2015. Στη συνέχεια, λόγω της απόφασης των αρμόδιων υπηρεσιών να επανεντάξουν το πρόγραμμα από το παλιό στο νέο ΕΣΠΑ (η σχετική απόφαση ένταξης εκδόθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο τον Φεβρουάριο 2016), έπρεπε ο διεθνής διαγωνισμός να δημοσιευτεί με βάσει τη νέα απόφαση επανένταξης. Το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ ζήτησε εκ νέου έγκριση του διεθνούς διαγωνισμού τον Μαρτίο 2016 και έλαβε έγκριση τον Απρίλιο 2016.

Επαναλαμβάνουμε ότι το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τάχιστη υλοποίηση των διαδικασιών και σε καμία περίπτωση οι καθυστερήσεις που προκύπτουν από διαχειριστικές διαδικασίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να λαμβάνετε τακτική ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των σχετικών διαδικασιών, τόσο από την ειδική ιστοσελίδα της Δράσης www.insete-training.gr όσο και από το τηλεφωνικό κέντρο 801 11 15 255.

 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016