Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους ωφελούμενους της Πράξης «Επιταγή εισόδου για Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» για τα ακόλουθα:

 H Πρόοδος του διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της πιστοποίησης έχει καθυστερήσει, σε συνέχεια των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν οι τρεις συμμετέχουσες εταιρείες πιστοποίησης. Οι αιτήσεις των ασφαλιστικών μέτρων συζητήθηκαν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στις 14.09.2016, ενώ οι αποφάσεις και οι επόμενες νομικές ενέργειες των εταιρειών, ενδέχεται να καθυστερήσουν περαιτέρω τη διαγωνιστική διαδικασία. Ως εκ τούτου, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού, οδηγούν σε καθυστέρηση την πληρωμή των ωφελούμενων.

 Το ΙΝΣΕΤΕ, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τάχιστη υλοποίηση των διαδικασιών και σε καμία περίπτωση οι καθυστερήσεις που προκύπτουν από διαχειριστικές και άλλες νομικές διαδικασίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του.

 Μπορείτε να λαμβάνετε τακτική ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των σχετικών διαδικασιών, τόσο από την ειδική ιστοσελίδα της Δράσης www.insete-training.gr όσο και από το τηλεφωνικό κέντρο 801 11 15 255.

 

24/10/2016