Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση προς τους ωφελούμενους.

Ενημερώνουμε τους ωφελούμενους της Πράξης «Επιταγή εισόδου για Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» με MIS 5000084 για τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια αιτήματος του ΙΝΣΕΤΕ, το Υπουργείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες ΕΣΠΑ, ενέκριναν την ενδιάμεση πληρωμή συγκεκριμένου ποσού της Β΄ φάσης πρακτικής στους ωφελούμενους. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, θα καταβληθεί και το εναπομείναν ποσό.

Άμεσα ενεργοποιούμε τις διαδικασίες πληρωμής των επιδομάτων σε όλους τους ωφελούμενους και μπορείτε να λαμβάνετε τακτική ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των σχετικών διαδικασιών, τόσο από την ειδική ιστοσελίδα της Δράσης www.insete-training.gr όσο και από το τηλεφωνικό κέντρο (τηλ 801 11 15 255).

01/12/2016