Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση προς ωφελούμενους

Ενημερώνουμε τους ωφελούμενους της Πράξης «Επιταγή εισόδου για Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» με MIS 5000084 για τα ακόλουθα:

Ολοκληρώνεται η καταβολή της ενδιάμεσης πληρωμής των ωφελούμενων του Α’ κύκλου του προγράμματος. Το υπόλοιπο ποσό ορίζεται ότι θα πρέπει να καταβληθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πιστοποίησης, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς κανονισμούς των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, όπως ισχύουν έως και σήμερα, οριζόντια για όλα τα προγράμματα.

Η διασύνδεση της τελικής πληρωμής των ωφελούμενων και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί για μην υπάρξουν στο μέλλον καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδομάτων των ωφελούμενων, λόγω δικαστικών ή άλλων εμπλοκών.

Σχετικά με τα προγράμματα της 1ης φάσης πρακτικής του Β’ κύκλου, για τα οποία έχουν αποσταλεί από τους παρόχους άρτιοι φάκελοι και έχει ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή του επιδόματος έως την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016. Τα υπόλοιπα προγράμματα θα πληρωθούν όταν οι φάκελοι των ωφελούμενων παραδοθούν άρτιοι από τους παρόχους, ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος και υπάρξει ομαλή χρηματοδότηση από τα αρμόδια Υπουργεία.

Η ενδιάμεση πληρωμή των προγραμμάτων του Β’ Κύκλου προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2017.

Μπορείτε να λαμβάνετε τακτική ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των σχετικών διαδικασιών, τόσο από την ειδική ιστοσελίδα της Δράσης www.insete-training.gr όσο και από το τηλεφωνικό κέντρο (τηλ 801 11 15 255).

13/12/2016