Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση για νέους επιτυχόντες

Σε συνέχεια της από 16.12.2016 απόφασης του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ, ανακοινώνονται 1.900 νέοι επιτυχόντες που προέρχονται από τη λίστα των επιλαχόντων του Υποέργου 2, της Πράξης, «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», με Κωδικό MIS 5000084,με ημερομηνία ενεργοποίησης (υπογραφή τριμερούς σύμβασης) μέχρι και την 31η Μαρτίου 2017.