Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση για νέους επιτυχόντες

Σε συνέχεια της από 16.12.2016 απόφασης του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ, ανακοινώνονται 1.733 νέοι επιτυχόντες που προέρχονται από τη λίστα των επιλαχόντων του Υποέργου 2, της Πράξης, «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», με Κωδικό MIS 5000084,με ημερομηνία ενεργοποίησης (υπογραφή τριμερούς σύμβασης) μέχρι και την 31η Μαρτίου 2017:

* Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ
* Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 15 255 από σταθερό τηλέφωνο.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2016