Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση για νέους επιτυχόντες

Σε συνέχεια της από 11.01.2017 απόφασης του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ, ανακοινώνονται 1.518 νέοι επιτυχόντες που προέρχονται από το μητρώο των ωφελουμένωντου Υποέργου 2, της Πράξης, «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», με Κωδικό MIS 5000084, με ημερομηνία ενεργοποίησης (υπογραφή τριμερούς σύμβασης) μέχρι και την 31η Μαρτίου 2017:

* Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ
* Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 15 255, καθημερινά και ώρες 09:00-17:00, από σταθερό τηλέφωνο.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2017