Υπενθύμιση κωδικού
Νέα Ανακοίνωση προς τους παρόχους κατάρτισης σχετικά με την πιστοποίηση των ωφελουμένων.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

24/03/2017