Υπενθύμιση κωδικού
Νέα Ανακοίνωση προς τους παρόχους κατάρτισης σχετικά με την πιστοποίηση των ωφελουμένων.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.