Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση προς Ωφελούμενους σχετικά με την Πιστοποίηση

Έχει ξεκινήσει η ενημέρωση της ιστοθέσης  http://www.peoplecert.gr/INSETE-test-centres.htm των Πιστοποιημένων Εξεταστικών Κέντρων της Peoplecert, σχετικά με τα διαθέσιμα εξεταστικά κέντρα και εκτός των περιοχών Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η ίδια ιστοθέση θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με εξεταστικά κέντρα και άλλων πόλεων. Αναμένεται ως την Παρασκευή 5 Μαΐου, να περιλαμβάνει το σύνολο των Πιστοποιημένων Εξεταστικών Κέντρων. Επαναλαμβάνεται η δυνατότητα των ωφελούμενων να συμμετάσχουν στις εξετάσεις σε οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο,  εξυπηρετεί τους ωφελούμενους.

Οι Συνδικαιούχοι,

ΙΝΣΕΤΕ – ΕΕΔΕ

Αθήνα, 19/4/2017