Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση προς Συμβούλους για τη Διαδικασία Πιστοποίησης Ωφελουμένων

Αγαπητοί Σύμβουλοι,

Παρακαλούμε, κατά τη διάρκεια της 3ης Συνεδρίας Συμβουλευτικής για την καταγραφή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απέκτησε ο ωφελούμενος (μαθησιακά αποτελέσματα) και την υποστήριξη τους για εξεύρεση μόνιμης θέσης εργασίας, να ενημερώσετε τους ωφελούμενους που συμμετείχαν στη δράση με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους ανέργους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας» με MIS 5000084  για τα ακόλουθα:

Προκειμένου να καταβληθεί η τελική πληρωμή των ωφελούμενων από το Πρόγραμμα, ποσού 250€, θα πρέπει οι ωφελούμενοι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της πιστοποίησης, η οποία ξεκίνησε ήδη από τη Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 από την PEOPLECERT, φορέα πιστοποίησης προσώπων διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά ISO 17024. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης τεκμηριώνεται είτε από την έκδοση Πιστοποιητικού για τον ωφελούμενο είτε από τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε δύο εξετάσεις πιστοποίησης (αρχική και επαναληπτική).

Προς το παρόν οι εξετάσεις αφορούν τους ωφελούμενους της ειδικότητας «Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών». Η διαδικασία πιστοποίησης ωφελούμενων των υπολοίπων έξι ειδικοτήτων θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου.

Οι ωφελούμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον φορέα πιστοποίησης προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία http://www.peoplecert.gr/insete.htm.

Παρακαλούμε δείτε εδώ τις αναλυτικές ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

 

Οι Συνδικαιούχοι,

ΙΝΣΕΤΕ-ΕΕΔΕ

Αθήνα, 28/4/2017