Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση προς Ωφελούμενους σχετικά με την έναρξη Εξετάσεων Πιστοποίησης των υπόλοιπων ειδικοτήτων

 

Παρακαλούμε δείτε εδώ Νέα Ανακοίνωση σχετικά με τις Εξετάσεις Πιστοποίησης των υπόλοιπων έξι ειδικοτήτων.

 

Οι Συνδικαιούχοι,

ΙΝΣΕΤΕ – ΕΕΔΕ

Αθήνα, 26/06/2017