Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση προς τους Ωφελούμενους σχετικά με τη Βεβαίωση Αποδοχών φορ.έτους 2017

Οι βεβαιώσεις αποδοχών των ωφελούμενων φορολογικού έτους 2017, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1045/18, είναι διαθέσιμες από 01/05/2018 και  μπορείτε να τις  παραλάβετε σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από την έδρα του συνδικαιούχου ΙΝΣΕΤΕ, επί της Λεωφ.Αμαλίας αρ.34, Αθήνα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας αποσταλεί η σχετική βεβαίωση ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, καλείστε όπως αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση insete@eede.gr , την ισχύουσα σήμερα προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή την ταχυδρομική διεύθυνσή σας καθώς και το πλήρες ονοματεπώνυμο και τον ΚΑΥΑΣ σας.

Σημειώνουμε ότι το ΙΝΣΕΤΕ δεσμεύεται να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 και σκοπός της εν λόγω επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση της νομικής του υποχρέωσης που απορρέει από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ειδικότερα την ανωτέρω ΠΟΛ.1045/18 «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017».

Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΙΝΣΕΤΕ εδώ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρκοπούλου στο τηλ:2103242625 (εσωτ.301) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@insete.gr

Αθήνα, 19/7/2018

ΙΝΣΕΤΕ-ΕΕΔΕ