Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση σχετικά με την ενεργοποίηση των voucher

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων οι ωφελούμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον πάροχο της επιλογής τους. Ο πάροχος κατάρτισης έχοντας σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά του ωφελούμενου, εξετάζει την αίτηση προκειμένου να δει αν τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή.

  • Σε περίπτωση που δεν είναι αληθή, ο πάροχος κατάρτισης ακυρώνει την αίτηση του ωφελούμενου, συμπληρώνοντας σε ειδικό πεδίο τους λόγους για τους οποίους την ακύρωσε και ενημερώσει τον ωφελούμενο.
  • Σε περίπτωση που είναι αληθή, ο πάροχος κατάρτισης επικυρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν και σε έντυπη μορφή στην ΕΕΔΕ εντός 3 ημερών. Από το σημείο αυτό και μετά η συγκεκριμένη αίτηση έχει κατοχυρωθεί από τον πάροχο και δεν είναι διαθέσιμη στους άλλους παρόχους κατάρτισης.

30/7/2015