Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 26.02.2016 εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, η ένταξη του προγράμματος στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και η χρηματοδότησή του. Πλέον αναμένεται η άμεση μεταφορά των σχετικών πιστώσεων στο ΙΝΣΕΤΕ. Επαναλαμβάνουμε ότι το ΙΝΣΕΤΕ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιοριστούν οι χρονοβόρες διαδικασίες, που σε καμία περίπτωση δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του. Τις επόμενες ημέρες, θα σας ενημερώσουμε εκ νέου σχετικά με την πορεία των πληρωμών των ωφελουμένων του προγράμματος.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.