Υπενθύμιση κωδικού
Διαδικασία Ενεργοποίησης Voucher.

 

 Για να ενεργοποιήσετε την επιταγής κατάρτισης σας (voucher) θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

 Βήμα 1: Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων των επιτυχόντων και προκειμένου οι ωφελούμενοι να ενταχθούν στο οριστικό Μητρώο ωφελουμένων, θα πρέπει σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την ανακοίνωση αυτή, να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω στο Συνδικαιούχο ΕΕΔΕ για έλεγχο, στη διεύθυνση:

ΕΕΔΕ

Λ Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61,

11144 Αθήνα

Ο ωφελούμενος για την οριστική ένταξή του στο Μητρώο Ωφελουμένων οφείλει να προσκομίσει στους Συνδικαιούχους:

        i.            Την Αίτηση Συμμετοχής του (Σημείωση: σε περίπτωση που δεν την έχει μπορεί να την ανακτήσει από το σύστημα χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του) και

 Α. για την ομάδα ωφελουμένων «απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο του πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.
 • Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑτης αναρτημένης πρόσκλησης.
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).
 • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.
 • Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή πριν από την 11/12/2015, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.
 • Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστής ή φοιτητής και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 Β. για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης»:

 Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.

 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών σχολής τουριστικών επαγγελμάτων τυπικής εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχει
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της αναρτημένης πρόσκλησης.
 • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.
 • Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή πριν από την 11/12/2015, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.
 • Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν να είναι συνεπείς στις ανωτέρω προθεσμίες και να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης τους μέχρι 31/5/2016. Η αναφερόμενη προθεσμία δύναται να τροποποιηθεί για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους από τους Συνδικαιούχους, η οποία θα ανακοινωθεί στην ειδική ιστοσελίδα http://www.insete-voucher.gr.

 Βήμα 2:. Έπειτα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των ωφελουμένων και την ένταξή τους στο οριστικό μητρώο ωφελουμένων, ο Συνδικαιούχος ΙΝΣΕΤΕ, θα επικοινωνήσει με τους ωφελούμενους και θα ορίσει την 1η συνεδρία με το Σύμβουλο, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επικαιροποιηθεί και συμπληρωθεί το επαγγελματικό προφίλ του κάθε ωφελούμενου. Στο στάδιο αυτό, θα οριστικοποιηθεί η μία από τις επτά ειδικότητες, η οποία θα θεωρηθεί η καταλληλότερη γι’ αυτόν με τη σύμφωνη γνώμη και του Συμβούλου.

 Βήμα 3:.Στη συνέχεια θα δοθεί στον ωφελούμενο λίστα με τους παρόχους κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο παρόχων και δραστηριοποιούνται στη ίδια Διοικητική Περιφέρεια με αυτή που δήλωσε κατά την υποβολή της αίτησης του. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα επίσης, μέσω της λειτουργίας του χάρτη που είναι διαθέσιμος στον ειδικό ιστότοπο (www.insete-voucher.gr), και περιλαμβάνει τους παρόχους κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο παρόχων και δραστηριοποιούνται στη ίδια Διοικητική Περιφέρεια με αυτή που δήλωσε κατά την υποβολή της αίτησης του.

Στη συνέχεια ο ωφελούμενος επιλέγει τον πάροχο κατάρτισης που θέλει να συνεργασθεί και του δίνει αντίγραφο των δικαιολογητικών που απέστειλε στους Συνδικαιούχους, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω.

Σημείωση: Εφιστάται η προσοχή στους ωφελούμενους που έχουν επιλεγεί, όπως προβούν στην καταλληλότερη επιλογή παρόχων κατάρτισης, προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και του προγράμματος. Οι συνδικαιούχοι ΕΕΔΕ και ΙΝΣΕΤΕ θα προβούν σε καθολικούς επιτόπιους ελέγχους στο 100% των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν.

 Βήμα 4:. Πριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης ορίζεται και 2η συνεδρία με Σύμβουλο ορισμένο από το ΙΝΣΕΤΕ, για την επιλογή της κατάλληλης θέσης πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με την ειδικότητα που έχει επιλέξει ο ωφελούμενος σε συνδυασμό με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

 Κατά το στάδιο αυτό υπογράφεται και η τριμερής σύμβαση [πάροχος-ωφελούμενος-επιχείρηση]

 Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται, μετά τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης για την πρακτική άσκηση, με την ηλεκτρονική υποβολή του ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου και της ημερομηνίας σύναψης της σύμβασης από τον πάροχο κατάρτισης στην ειδική ιστοσελίδα και την αποστολή της στους Συνδικαιούχους και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος αυτής.

 Κατόπιν αυτού, ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να υποβάλει εντός 15 ημερών από την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης, και 5 ημέρες πριν την έναρξή του, Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης, με συμμετέχοντα τον ωφελούμενο .

Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση μεταξύ ωφελούμενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης

 Σημειώνουμε ότι οι ωφελούμενοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους (ημερολογιακά), να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 Διαγραφή από το Μητρώο ωφελουμένων - Απώλεια δικαιώματος ενίσχυσης

Ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα της ενίσχυσης και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν ο ωφελούμενος δεν ενεργοποιήσει την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του κεφαλαίου 5.1.3 της πρόσκλησης.
 • Εάν από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει ο ωφελούμενος στον πάροχο κατάρτισης ή στην ΕΕΔΕ, διαπιστωθεί ότι δεν τεκμηριώνονται τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στη δράση. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος κατάρτισης ενημερώνει τον δικαιούχο και ο υποψήφιος διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ωφελουμένων, ή διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από τον δικαιούχο.
 • Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος κατάρτισης.

 Βήμα 5:. Μετά την ολοκλήρωση και της πρακτικής άσκησης, ορίζεται 3η συνεδρία με τον σύμβουλο, για την καταγραφή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απέκτησε ο ωφελούμενος μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, και στόχο την υποστήριξη του για την εξεύρεση μόνιμης απασχόλησης.

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην υλοποίηση των ενεργειών συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης είναι υποχρεωτική.

 Βήμα 6:.Μετά την ολοκλήρωση και της πρακτικής άσκησης επίσης, θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα πιστοποίησης των προσόντων των ωφελουμένων για 7 βασικές ειδικότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο κεφάλαιο 4.1 της οικείας πρόσκλησης και επαγγελματικά περιγράμματα, το οποίο θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 (από Εθνικούς ή Διεθνείς Φορείς) ή άλλα αναγνωρισμένα Διεθνή πρότυπα προκειμένου να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις ως άνω διαδικασίες πιστοποίησης είναι αναγκαία προϋπόθεση για την πληρωμή του επιδόματος πρακτικής άσκησης (β’ φάση).