Υπενθύμιση κωδικού
Κατάσταση Ειδικοτήτων ανά Δήμο, στους οποίους υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης και με Τηλεκατάρτιση.

 

Δείτε τη κατάσταση εδώ.

24/02/2017