Υπενθύμιση κωδικού
Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
* Στον πίνακα αποτελεσμάτων, εμφανίζονται πρώτα οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και μετά οι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-38904-10617-71846-77480
05/04/2016 13:15
118
Επιλέξιμος
1
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
BU-65924-58366-10220-31849
15/03/2016 11:35
118
Ακυρος
-
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-92004-77893-18740-69316
08/04/2016 15:35
118
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-85850-27987-40394-14473
15/03/2016 13:51
115
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-42393-56612-54029-77757
16/03/2016 12:36
113
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-18061-44100-63511-36029
05/04/2016 12:34
113
Επιλέξιμος
6
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-88066-61010-31366-36776
29/03/2016 11:58
113
Ακυρος
-
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-77535-82764-67572-63864
09/04/2016 22:22
113
Επιλέξιμος
8
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-97684-16787-26684-77098
07/04/2016 10:05
113
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-30249-93819-72721-70881
15/03/2016 13:59
110
Επιλέξιμος
10