Υπενθύμιση κωδικού
Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
* Στον πίνακα αποτελεσμάτων, εμφανίζονται πρώτα οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και μετά οι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-38904-10617-71846-77480
05/04/2016 13:15
118
Επιλέξιμος
1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-95321-31676-55490-18590
10/04/2016 23:21
100
Ακυρος
-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-82063-39550-58801-11788
07/04/2016 12:19
98
Επιλέξιμος
51
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-75368-99748-91408-40931
07/04/2016 12:20
93
Ακυρος
-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-24025-51539-58891-34317
03/04/2016 22:16
88
Επιλέξιμος
201
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-50890-50402-11172-96652
31/03/2016 11:32
88
Επιλέξιμος
212
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-31732-14259-99903-28083
30/03/2016 12:19
88
Ακυρος
-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-57964-99694-57133-11137
30/03/2016 11:21
88
Ακυρος
-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-50634-42301-25361-35384
23/03/2016 14:01
88
Επιλέξιμος
282
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-38328-78464-58737-79656
21/03/2016 11:53
88
Επιλέξιμος
358