Υπενθύμιση κωδικού
Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
* Στον πίνακα αποτελεσμάτων, εμφανίζονται πρώτα οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και μετά οι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
BU-65250-50348-82034-61764
27/03/2016 17:14
99
Ακυρος
-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
BU-55421-33801-41119-12575
05/04/2016 15:29
98
Ακυρος
-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
BU-20732-80039-20515-46876
03/04/2016 19:56
98
Ακυρος
-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
BU-51712-90029-23844-11230
16/03/2016 12:12
98
Ακυρος
-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
BU-72087-42799-44585-55296
08/04/2016 17:17
98
Επιλέξιμος
47
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
BU-26647-96087-75812-74161
29/03/2016 14:15
98
Επιλέξιμος
52
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
BU-32039-46414-37148-65885
08/04/2016 18:02
93
Επιλέξιμος
93
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
BU-70489-70560-43152-92951
06/04/2016 18:27
93
Επιλέξιμος
109
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
BU-86735-22677-17398-42365
24/03/2016 23:01
93
Επιλέξιμος
110
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
BU-37077-42024-38634-10695
31/03/2016 12:29
93
Επιλέξιμος
130