Υπενθύμιση κωδικού
Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
* Στον πίνακα αποτελεσμάτων, εμφανίζονται πρώτα οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και μετά οι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-66896-20395-94590-39139
17/03/2016 15:36
93
Ακυρος
-
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-63621-83768-35808-90947
24/03/2016 15:36
93
Επιλέξιμος
92
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
BU-32039-46414-37148-65885
08/04/2016 18:02
93
Επιλέξιμος
93
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-50701-56551-22677-88905
09/04/2016 21:39
93
Ακυρος
-
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-93243-74707-80094-12933
05/04/2016 12:48
93
Ακυρος
-
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
BU-94145-70187-19638-31997
24/03/2016 18:08
93
Επιλέξιμος
96
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-27412-58767-40739-95479
21/03/2016 13:52
93
Ακυρος
-
ΗΠΕΙΡΟΥ
BU-11212-97137-52160-30251
08/04/2016 09:27
93
Επιλέξιμος
98
ΗΠΕΙΡΟΥ
BU-61229-73744-32907-96702
01/04/2016 14:06
93
Επιλέξιμος
99
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-36585-93481-97138-63027
07/04/2016 14:35
93
Ακυρος
-