Υπενθύμιση κωδικού
Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
* Στον πίνακα αποτελεσμάτων, εμφανίζονται πρώτα οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και μετά οι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
BU-12380-98242-81434-64660
11/04/2016 18:34
93
Επιλέξιμος
111
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-96515-37755-41346-13702
23/03/2016 11:22
93
Επιλέξιμος
112
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-22048-76730-72826-56819
21/03/2016 14:00
93
Επιλέξιμος
113
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
BU-52536-14458-94351-82276
04/04/2016 12:56
93
Επιλέξιμος
114
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-73752-63732-19882-93333
24/03/2016 09:50
93
Επιλέξιμος
115
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-15353-92435-76439-87708
30/03/2016 13:00
93
Επιλέξιμος
116
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-33427-33847-65976-13747
16/03/2016 16:41
93
Ακυρος
-
ΚΡΗΤΗΣ
BU-66114-82384-65641-25230
21/03/2016 10:35
93
Ακυρος
-
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-50494-76259-31563-51468
07/04/2016 19:21
93
Επιλέξιμος
119
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-92371-79217-35933-72799
23/03/2016 01:37
93
Ακυρος
-