Υπενθύμιση κωδικού
Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
* Στον πίνακα αποτελεσμάτων, εμφανίζονται πρώτα οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και μετά οι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΚΡΗΤΗΣ
BS-56483-78368-82211-72510
15/03/2016 11:28
41
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BS-41159-66391-85222-12457
09/04/2016 10:12
41
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BS-65724-40769-86712-94628
06/04/2016 12:00
41
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BS-44561-81922-43210-64034
22/03/2016 14:18
41
Επιλέξιμος
19653
ΚΡΗΤΗΣ
BS-30911-70956-60265-53191
21/03/2016 11:15
41
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BS-98424-46089-72775-25010
31/03/2016 18:55
41
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BS-53776-57676-56599-46384
11/04/2016 20:57
41
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BS-45076-67176-27819-94238
06/04/2016 13:56
41
Ακυρος
-
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
BS-79002-27283-43629-59369
18/03/2016 11:19
41
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BS-80734-65108-59705-56974
06/04/2016 17:50
41
Ακυρος
-