Υπενθύμιση κωδικού
Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
* Στον πίνακα αποτελεσμάτων, εμφανίζονται πρώτα οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και μετά οι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΚΡΗΤΗΣ
BS-84925-24191-63226-40670
15/03/2016 07:27
41
Επιλέξιμος
19805
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
BS-98746-27603-20657-29558
22/03/2016 15:57
41
Επιλέξιμος
19808
ΚΡΗΤΗΣ
BS-41811-64204-23635-94151
23/03/2016 23:13
41
Ακυρος
-
ΚΡΗΤΗΣ
BS-15608-62574-42410-18472
22/03/2016 15:14
41
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BS-75224-44499-95589-68943
29/03/2016 11:47
41
Ακυρος
-
ΚΡΗΤΗΣ
BS-41722-33337-53191-25203
07/04/2016 16:08
41
Ακυρος
-
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
BS-32082-53791-70253-18614
08/04/2016 15:42
41
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BS-90590-45492-59120-62803
16/03/2016 17:05
41
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BS-39104-51712-12390-16541
04/04/2016 15:10
41
Ακυρος
-
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
BS-82548-54941-84948-47669
06/04/2016 10:59
41
Επιλέξιμος
19851