Υπενθύμιση κωδικού
Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
* Στον πίνακα αποτελεσμάτων, εμφανίζονται πρώτα οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και μετά οι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΗΠΕΙΡΟΥ
BU-65222-94441-71618-49912
20/03/2016 20:10
108
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-37736-47490-66482-54678
04/04/2016 00:18
108
Ακυρος
-
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-24644-85247-30442-31340
06/04/2016 10:10
108
Ακυρος
-
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-55780-10822-43675-14939
06/04/2016 10:16
108
Ακυρος
-
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
BU-42228-45203-72447-70415
16/03/2016 14:52
108
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-12514-34401-10645-59365
11/04/2016 18:01
108
Ακυρος
-
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
BU-73002-39471-42340-81097
17/03/2016 22:12
108
Ακυρος
-
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
BU-49293-68886-98996-17495
17/03/2016 11:09
105
Επιλέξιμος
18
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-61009-35614-86266-86169
22/03/2016 00:08
105
Ακυρος
-
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
BU-62317-19060-68389-26497
28/03/2016 10:16
103
Ακυρος
-