Υπενθύμιση κωδικού
Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
* Στον πίνακα αποτελεσμάτων, εμφανίζονται πρώτα οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και μετά οι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-25933-15665-13506-49677
21/03/2016 13:12
103
Ακυρος
-
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
BU-57288-13567-58840-81494
31/03/2016 14:40
103
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-44899-51342-45234-97163
22/03/2016 17:26
102
Ακυρος
-
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-86364-94532-87254-82224
09/04/2016 18:19
101
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-67817-70057-30392-98708
30/03/2016 13:45
101
Ακυρος
-
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-69958-97386-28904-72185
16/03/2016 15:21
100
Επιλέξιμος
26
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-85260-66999-55483-35604
31/03/2016 16:20
100
Ακυρος
-
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
BU-39853-14811-39230-41601
04/04/2016 13:42
100
Επιλέξιμος
28
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
BU-29769-42590-59404-21129
03/04/2016 04:19
100
Ακυρος
-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-95321-31676-55490-18590
10/04/2016 23:21
100
Ακυρος
-