Υπενθύμιση κωδικού
Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
* Στον πίνακα αποτελεσμάτων, εμφανίζονται πρώτα οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και μετά οι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-80046-36709-28875-73264
04/04/2016 18:18
100
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-74773-86331-69547-66740
16/03/2016 11:30
99
Ακυρος
-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
BU-65250-50348-82034-61764
27/03/2016 17:14
99
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-99617-43725-66761-24874
16/03/2016 16:31
99
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-94841-37373-12482-23983
02/04/2016 13:00
98
Επιλέξιμος
35
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-53452-88020-11831-75024
15/03/2016 16:32
98
Ακυρος
-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
BU-55421-33801-41119-12575
05/04/2016 15:29
98
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-18395-31061-36113-89091
23/03/2016 14:34
98
Επιλέξιμος
38
ΚΡΗΤΗΣ
BU-42367-79219-39288-45670
27/03/2016 12:22
98
Ακυρος
-
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
BU-63662-44130-49296-39559
05/04/2016 12:10
98
Ακυρος
-