Υπενθύμιση κωδικού
Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
* Στον πίνακα αποτελεσμάτων, εμφανίζονται πρώτα οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και μετά οι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-38404-19555-10827-77758
06/04/2016 19:36
98
Επιλέξιμος
41
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-13028-60820-46479-38365
11/04/2016 12:32
98
Ακυρος
-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
BU-20732-80039-20515-46876
03/04/2016 19:56
98
Ακυρος
-
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
BU-55219-39894-93606-54320
18/03/2016 15:20
98
Επιλέξιμος
44
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
BU-99748-21348-61406-17263
15/03/2016 19:22
98
Επιλέξιμος
45
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
BU-51712-90029-23844-11230
16/03/2016 12:12
98
Ακυρος
-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
BU-72087-42799-44585-55296
08/04/2016 17:17
98
Επιλέξιμος
47
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
BU-26270-99428-79550-80476
28/03/2016 13:55
98
Επιλέξιμος
48
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
BU-57831-40644-47227-42890
07/04/2016 13:08
98
Επιλέξιμος
49
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-93168-18306-40902-65468
10/04/2016 06:49
98
Επιλέξιμος
50