Υπενθύμιση κωδικού
Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
* Στον πίνακα αποτελεσμάτων, εμφανίζονται πρώτα οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και μετά οι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-82063-39550-58801-11788
07/04/2016 12:19
98
Επιλέξιμος
51
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
BU-26647-96087-75812-74161
29/03/2016 14:15
98
Επιλέξιμος
52
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-44860-10453-70061-77067
24/03/2016 13:48
98
Επιλέξιμος
53
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-77973-36960-84248-20305
07/04/2016 12:41
98
Επιλέξιμος
54
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
BU-45103-79665-84504-41246
07/04/2016 19:06
98
Επιλέξιμος
55
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
BU-66827-28410-33377-68269
08/04/2016 19:08
98
Επιλέξιμος
56
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-72421-95934-79605-23994
16/03/2016 09:01
98
Ακυρος
-
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
BU-54501-48854-23498-49770
01/04/2016 15:09
98
Επιλέξιμος
58
ΗΠΕΙΡΟΥ
BU-38392-42817-42178-28417
05/04/2016 22:01
98
Ακυρος
-
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
BU-68561-78986-93506-15759
21/03/2016 19:55
98
Ακυρος
-