Υπενθύμιση κωδικού
Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
* Στον πίνακα αποτελεσμάτων, εμφανίζονται πρώτα οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και μετά οι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
BU-47326-68058-38794-77682
08/04/2016 17:28
98
Επιλέξιμος
61
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
BU-29184-54158-16169-44345
28/03/2016 10:57
98
Επιλέξιμος
62
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-75988-95897-74252-56985
22/03/2016 14:01
98
Επιλέξιμος
63
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-70355-52857-41024-94253
08/04/2016 12:47
98
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-68240-24336-52416-93982
14/03/2016 18:24
98
Ακυρος
-
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-12662-83693-43724-39154
11/04/2016 12:24
98
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-30766-22016-39315-52104
29/03/2016 22:22
98
Ακυρος
-
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
BU-76042-70505-41810-14010
06/04/2016 11:04
98
Επιλέξιμος
68
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-48453-42389-10285-29676
28/03/2016 12:04
98
Επιλέξιμος
69
ΗΠΕΙΡΟΥ
BU-21876-47003-93466-76754
06/04/2016 14:15
98
Ακυρος
-