Υπενθύμιση κωδικού
Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
* Στον πίνακα αποτελεσμάτων, εμφανίζονται πρώτα οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και μετά οι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-98892-98751-32549-52558
08/04/2016 12:07
98
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-72065-22361-77732-24123
08/04/2016 13:53
96
Ακυρος
-
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
BU-31800-64966-95455-31728
31/03/2016 18:49
95
Ακυρος
-
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-81449-46707-59199-84000
07/04/2016 15:44
95
Επιλέξιμος
74
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-54412-71095-49567-77150
01/04/2016 14:06
95
Επιλέξιμος
75
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
BU-77549-31001-79466-91608
31/03/2016 12:42
95
Ακυρος
-
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BU-39401-62505-26773-17133
06/04/2016 17:03
95
Επιλέξιμος
77
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-29342-81375-90749-40123
25/03/2016 10:43
95
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-76665-15531-66381-34560
15/03/2016 20:16
95
Ακυρος
-
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
BU-19808-61670-86868-98594
17/03/2016 10:43
95
Ακυρος
-