Υπενθύμιση κωδικού
Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
* Στον πίνακα αποτελεσμάτων, εμφανίζονται πρώτα οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και μετά οι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-86207-47668-97466-71951
07/04/2016 13:18
95
Ακυρος
-
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-88002-74621-28638-66640
28/03/2016 14:42
95
Επιλέξιμος
82
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-14481-81774-75983-29664
11/04/2016 15:57
95
Ακυρος
-
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
BU-21259-35019-87082-30399
04/04/2016 16:45
95
Επιλέξιμος
84
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-65837-46680-88774-17783
14/03/2016 00:14
94
Ακυρος
-
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
BU-55429-95627-79781-68725
17/03/2016 20:31
93
Επιλέξιμος
86
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
BU-38309-27959-54718-34725
10/04/2016 14:46
93
Ακυρος
-
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
BU-38101-13474-18545-36646
29/03/2016 16:01
93
Επιλέξιμος
88
ΗΠΕΙΡΟΥ
BU-67702-68298-59535-35554
07/04/2016 10:56
93
Επιλέξιμος
89
ΑΤΤΙΚΗΣ
BU-15844-60550-92925-74548
24/03/2016 18:33
93
Ακυρος
-