Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοινώσεις
15/11/2019 - Ανακοίνωση προς τους Παρόχους της Πράξης «Επιταγή Εισόδου για Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» 11/10/2019 - Ανακοίνωση προς τους Παρόχους της Πράξης «Επιταγή Εισόδου για Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» 17/7/2019 - Ανακοίνωση προς τους Παρόχους της Πράξης «Επιταγή Εισόδου για Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» 27/7/2018 - Ανακοίνωση προς τους Παρόχους Κατάρτισης της Πράξης «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» 19/7/2018 - Ανακοίνωση προς τους Ωφελούμενους σχετικά με τη Βεβαίωση Αποδοχών φορ.έτους 2017 17/4/2018 - Ανακοίνωση χρονικής μετάθεσης/τροποποίησης της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης. 1/9/2017 - Κατάσταση Ειδικοτήτων ανά Δήμο, στους οποίους υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης και με Τηλεκατάρτιση 29/8/2017 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων 31/7/2017 - Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών των νέων Επιτυχόντων & Επιλαχόντων 31/7/2017 - Ανακοίνωση νέων Επιτυχόντων & Επιλαχόντων από το Μητρώο των Ωφελουμένων 27/7/2017 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων 5/7/2017 - Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών των νέων επιτυχόντων 5/7/2017 - Ανακοίνωση νέων επιτυχόντων από το Μητρώο των Ωφελουμένων και παράταση της προθεσμίας ενεργοποίησης της Επιταγής Εισόδου 5/7/2017 - Ανακοίνωση χρονικής μετάθεσης/τροποποίησης της λήξης του φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) 26/6/2017 - Ανακοίνωση προς Ωφελούμενους σχετικά με την έναρξη Εξετάσεων Πιστοποίησης των υπόλοιπων ειδικοτήτων 28/4/2017 - Ανακοίνωση προς Συμβούλους για τη Διαδικασία Πιστοποίησης Ωφελουμένων 26/4/2017 - Ανακοίνωση προς Ωφελούμενους σχετικά με τις Εξετάσεις Πιστοποίησης 19/4/2017 - Ανακοίνωση προς Ωφελούμενους σχετικά με την Πιστοποίηση 11/4/2017 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 24/3/2017 - Νέα Ανακοίνωση προς τους παρόχους κατάρτισης σχετικά με την πιστοποίηση των ωφελουμένων. 20/3/2017 - Ανακοίνωση προς τους παρόχους κατάρτισης σχετικά με την πιστοποίηση των ωφελουμένων. 24/2/2017 - Κατάσταση Ειδικοτήτων ανά Δήμο, στους οποίους υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης και με Τηλεκατάρτιση. 17/2/2017 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων 17/2/2017 - Ανακοίνωση προς ωφελουμένους 24/1/2017 - Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών των νέων επιτυχόντων 24/1/2017 - Ανακοίνωση για νέους επιτυχόντες 19/1/2017 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων 17/12/2016 - Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών των νέων επιτυχόντων 16/12/2016 - Ανακοίνωση για νέους επιτυχόντες 13/12/2016 - Ανακοίνωση προς ωφελούμενους 12/12/2016 - Καταβολή επιδόματος πρακτικής στους ωφελούμενους Α' κύκλου 7/12/2016 - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (1/2015 ΚΑΙ 2 /2016) ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ Β’ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1/12/2016 - Ανακοίνωση προς τους ωφελούμενους. 24/10/2016 - Ανακοίνωση 10/10/2016 - Ανακοίνωση για τους ωφελουμένους 29/9/2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14/9/2016 - Επικαιροποιημένη κατάσταση Ειδικοτήτων ανά Δήμο, στους οποίους υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης και με Τηλεκατάρτιση. 7/9/2016 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων. 13/7/2016 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιπλέον επιτυχόντων Β κύκλου. 13/7/2016 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων 29/6/2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 24/6/2016 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιπλέον επιτυχόντων Β κύκλου 15/6/2016 - Ανακοίνωση προς τους ωφελούμενους 13/6/2016 - Aνακοίνωση για την ανάρτηση της Tριμερούς Σύμβασης και του Κώδικα Δεοντολογίας 8/6/2016 - Ανακοίνωση προς τους Συμβούλους Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Σύζευξης 3/6/2016 - Κατάσταση Ειδικοτήτων ανά Δήμο, στους οποίους υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης και με Τηλεκατάρτιση. 27/5/2016 - Ενημέρωση των υποψηφίων προς ένταξη στο μητρώο συμβούλων σύζευξης του ΙΝΣΕΤΕ 26/5/2016 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων 23/5/2016 - Παράταση της ημερομηνίας ενεργοποίησης της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας. 19/5/2016 - Ενημέρωση των υποψηφίων προς ένταξη στο μητρώο συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής του ΙΝΣΕΤΕ 10/5/2016 - Ανακοίνωση προς τους ωφελουμένους 6/5/2016 - Ανακοίνωση Καταληκτικής ημερομηνίας Υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για εγγραφή στα μητρώα συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής και συμβούλων σύζευξης του ΙΝΣΕΤΕ 25/4/2016 - Ανακοίνωση προς τους ωφελουμένους 19/4/2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΕΤΕ 12/4/2016 - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων - Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Ωφελουμένων 12/4/2016 - Ανακοίνωση Μητρώου Ωφελουμένων. 5/4/2016 - Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων 31/3/2016 - Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων σχετικά με τα Μητρώα Συμβούλων Σύζευξης και Επαγγελματικής Συμβουλευτικής του ΙΝΣΕΤΕ 29/3/2016 - Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Παρόχων 28/3/2016 - Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Παρόχων 23/3/2016 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με νομικό πρόσωπο για το σχεδιασμό και ανάπτυξη εργαλείου επαγγελματικού προφίλ στο πλαίσιο του Υποέργου 3. 23/3/2016 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο μητρώο συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής του ΙΝΣΕΤΕ 23/3/2016 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο μητρώο συμβούλων σύζευξης του ΙΝΣΕΤΕ 22/3/2016 - Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Παρόχων 11/3/2016 - Έναρξη υποβολής αιτήσεων Β' Κύκλου 11/3/2016 - Αριθμός Ωφελουμένων Β΄κύκλου της Δράσης 3/3/2016 - Ανακοίνωση 2/11/2015 - Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων 10/9/2015 - Διευκρινίσεις και οδηγίες για τη Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης 3/8/2015 - Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και το Ατομικό Σχέδιο Δράσης - Ορθή Επανάληψη 3/8/2015 - Ανακοίνωση Μητρώου Ωφελουμένων 31/7/2015 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ VOUCHER 30/7/2015 - Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και το Ατομικό Σχέδιο Δράσης 30/7/2015 - Ανακοίνωση σχετικά με την ενεργοποίηση των voucher 7/7/2015 - Επιλογή Παρόχων Κατάρτισης & Προσωπικά Δεδομένα 1/7/2015 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Μητρώα Παρόχων Κατάρτισης και Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης 1/7/2015 - Αριθμός Ωφελουμένων Α’ κύκλου της Δράσης 1/7/2015 - Έναρξη υποβολής αιτήσεων 28/6/2015 - Ανακοίνωση της πρόσκλησης της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»